Kerkwoning K5

Stads wonen met alle gemakken

Kerkwoning K5

Stads wonen met alle gemakken

Kerkwoning K5

Stads wonen met alle gemakken

Kerkwoning K5

Stads wonen met alle gemakken

Omschrijving auto opstal-plaatsen

In de Bonifatiuskerk in Dordrecht worden appartementen gerealiseerd waarbij de bewoners de mogelijkheid krijgen een stallingsplaats aan te schaffen in een volautomatisch parkeersysteem. Het systeem wordt in het bijgebouw van de kerk geplaatst en zal ervoor zorgen dat de parkeerdruk in de buurt niet toeneemt.

Volautomatisch
Bij een volautomatisch systeem plaatst de gebruiker zijn of haar voertuig in een overname-ruimte en meldt zijn voertuig aan, waarna het systeem het voertuig volledig automatisch stalt. Bij het oproepen van de auto zorgt het systeem ervoor dat deze gereed wordt gezet in de overnameruimte. De overnameruimte bevindt zich op de begane grond aan de zijkant van het gebouw tussen de twee ‘parkeertorens’ in. Door gebruik te maken van een geavanceerd detectiesysteem zal de bestuurder inrij aanwijzingen krijgen. Deze aanwijzingen worden op een monitor goed zichtbaar gemaakt. (Vergelijkbaar met een camerasysteem in een auto). Auto’s moeten in de eerste versnelling en op de handrem worden geparkeerd (automaat in P en op de handrem) om zo schade aan voertuig en systeem te voorkomen. De geïntegreerde draaischijf zorgt ervoor dat voertuigen 180˚ worden gedraaid nadat deze is aangemeld.

Oproepen lege plaats
Een parkeerplaats oproepen kan op 2 manieren d.m.v. een draadloze afstandsbediening of met het bedieningspaneel dat zich naast de garagedeur bevindt. Nadat de oproep heeft plaatsgevonden zal het systeem in werking treden en een positie beschikbaar stellen. Wanneer deze positie beschikbaar is gaat de garagedeur open. Na het parkeren, moet de gebruiker zichzelf melden op het aanmeld-scherm en de overnameruimte vrij geven. (op het scherm geeft men aan dat, het voertuig op de juiste manier staat opgesteld, de handrem is aangetrokken en er niemand meer in de auto of overnameruimte aanwezig is) Na aanmelden gaat de garagedeur dicht en zet het systeem het voertuig weg in een van de torens.

Noot:

  • Als er niet binnen een vooraf ingestelde tijd wordt ingereden, zal de garagedeur sluiten en moet er opnieuw een oproep worden gedaan.
  • *het sluiten van de garagedeur is mede afhankelijk van een laserscanner die de ruimte controleert.

Keren voertuig
Nadat een auto is geparkeerd en de gebruiker het systeem heeft vrijgegeven zal de geïntegreerde draaischijf het voertuig 180˚ draaien zodat zowel in- als uitrijden gewoon vooruit kan gebeuren. Het draaien kost degene die zijn auto heeft ingeparkeerd geen extra tijd omdat dit pas na het aanmelden gebeurt.

Oproepen voertuig
Als men zijn of haar voertuig uit de stallingsplaats wil halen, kan de auto met behulp van de afstandsbediening worden opgeroepen. (Optioneel vanuit het appartement of met een inbelmodule) het systeem zet de auto gereed voor uitrijden. De garagedeur blijft echter gesloten totdat de gebruiker deze zelf op het bedienscherm naast de deur open stuurt.

Na uitrijden zal een veiligheidsscanner de ruimte scannen op aanwezige personen of goederen waarna de deur automatisch sluit.

Wachttijden
De wachttijden voor het in- en uitparkeren zijn erg afhankelijk van de status waarin het systeem zich bevindt. Een bijna lege garage zal minder wachttijd vragen dan een bijna volle.

Bij het inparkeren wordt altijd de kortst bij zijnde (beschikbare) plaats gebruikt. Een plaats om in te parkeren zal (als het systeem in rust staat) normaal gesproken in ca. 20 seconden beschikbaar zijn.

Als een voertuig wordt opgeroepen voor uitparkeren is de wachttijd afhankelijk van de mate waarin de garage vol staat en de positie waar het voertuig zich op dat moment bevindt. In het meest gunstige geval is een auto al na ca. 20 seconden beschikbaar, in het meest ongunstige geval kan het tot 75 seconden duren voordat een auto gereed staat om uit te rijden.

Gemiddeld is de wachttijd voor het oproepen van een auto ca. 45 seconden.

Noot:
Afwikkeling van oproepen zal altijd in chronologische volgorde gaan. Als er toevallig meerdere oproepen (bijna) tegelijk plaatsvinden kunnen de wachttijden oplopen. Onze ervaring is dat bij garages in deze toepassing en omvang het gelijktijdig in- of uitparkeren zelden voorkomt.

- Dwarsbeweging per plaats is ca. 10 seconden
- Lift heeft een snelheid van 1 meter/seconde

Als de garage vol staat en de bovenste wagen (plaats 2) moet uit het systeem:

1 Lift helemaal omhoog      11
2 Auto 1 op de lift         10
3 Lift helemaal naar beneden  11
4 Auto 1 naar plaats 7   10
5 Lift helemaal omhoog        11
6 Auto 2 op de lift    10
7 Lift naar beneden     11
    74 seconden

 

Als de onderste auto (plaats 8) nodig is:

1  Auto gaat 1 plaats opzij        10
2  Auto gaat tweede plaats opzij 10
    20 seconden

 

Koopsom auto opstal-plaats

- € 39.000,- per plaats